MIIA KALLIO keramiikkataiteilija
fi en

VALLAN RAKENTEITA

Miia Kallio ja Otto Santala

Galleria Laterna Magica 10.10.–27.10.2018

Yhteisnäyttely koostui Miia Kallion keraamisista veistoksista ja Otto Santalan valokuvaa ja maalausta yhdistävistä sekatekniikkatöistä. Näyttelyn teemaa vallankäyttöä yhteiskunnassa tutkimme yhteisen työskentelyjakson aikana Budapestissa Valoság-residenssissä tammikuussa 2018. Budapest ja nyky-Unkari tarjosivat yhteiskunnallisesta vallankäytöstä kiinnostavan ja ajatuksia herättävän työskentelypohjan.

Näyttely käsittelee vallan rakenteita tiloja tutkimalla ja kaupunkitilan käytön kautta. Teosten teemoja ovat esimerkiksi sotilasvoimien edustama suoraviivainen ja hierarkkinen valta. Uutiset kertovat yhä enenevissä määrin eri valtioiden sotilasvoimasta ja valmiudesta aseiden käyttöön. Miten demokratian rakenteita voidaan suojata sotilailla? Suojaammeko pikemminkin vallanpitäjiä, pankkeja ja ylikansallisia yrityksiä kuin länsimaisen yhteiskunnan perusperiaatteita yksilönvapautta ja sananvapautta?

Liikkumisen vapautta ja kontrollointia käsitellään osana kokonaisuutta. Ajatukset ja ideat siirtyvät ihmisten mukana paikasta tai tilanteesta toiseen ja mahdollistavat kansalaisyhteiskunnan kehityksen.  Totalitääriset järjestelmät ovat aina rajoittaneet ihmisten yhtäläistä vapautta liikkua. Nyky-Euroopassa liikkumisen vapaus koskee yhä kapeampaa ihmisryhmää.

Muita teoksissa käsiteltäviä vallankäytön muotoja ovat uskontojen valta, rahan valta ja erilaisten verkostojen näkymätön vallankäyttö.